Cesty, chodníky, plochy

Príjazdová cesta k domu či priemyselnému areálu je záležitosťou, ktorou by sa mal zaoberať každý majiteľ stavebného pozemku ešte pred začiatkom stavebných prác. Pri kúpe pozemku je preto potrebné konať obozretne a overiť si viaceré fakty- okrem iného aj formu, akou je zaistený prístup k stavebnému pozemku. Otázka príjazdu na pozemok vystáva tiež pri jeho delení na menšie parcely, kedy je viac-menej isté, že príjazdová cesta na novovzniknuté pozemky nevedie. Práve vhodne rozmiestnené plochy ako sú chodníky a príslušné komunikácie zabezpečujú bezproblémový prístup na stavbu či už v prípade domu, alebo väčšej plochy (napr. priemyselný areál).