Odvoz odpadu

Zatiaľ čo komunálny odpad a jeho odvoz má „pod palcom“ obec, v prípade materiálu, ktorý sa nakopil napríklad pri stavebných alebo búracích prácach, je toto bremeno výlučne na pleciach majiteľa. Nakladanie so stavebným odpadom upravuje a samostatne definuje Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. Pri narábaní s odpadmi platia prísne zákony a ich porušením z dôvodu neznalosti si môžete nechtiac privodiť problémy, ktoré nezriedka končia vysokými pokutami. Ako profesionáli na odpadové hospodárstvo Vám prinášame zopár tipov a rád, ktoré Vám môžu v tejto problematike sa pomôcť zorientovať.

Viete napríklad čo je to vážny lístok? Ako postupovať v prípade odvozu stavebného odpadu, či ako si zabezpečiť prístavný kontajner?