Odvoz a dovoz zeminy

Začatie alebo dokončenie stavby so sebou zväčša prináša tiež povinnosť v podobe zabezpečenia odvozu prebytočnej zeminy, resp. dovoz a rozhrnutie zeminy v prípade jej nedostatku. Kreatívnej slovenskej náture celkom isto napadne viacero spôsobov, ako sa dá napríklad s prípadným prebytkom naložiť. Trebárs taký bárter so susedom, ktorý si chce postaviť malú hvezdáreň na kopčeku, ale nemá dostatok vlastnej hliny na postavenie kopčeka. Vedeli ste však, že výkopová zemina je považovaná za stavebný odpad a ako taký podlieha Zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z.z., a teda aj nakladanie s ňou musí spĺňať isté pravidlá? Čo všetko teda obnáša odvoz a dovoz zeminy?