Odvoz zeminy

Objednať

  Alebo my kontaktujeme Vás

  Služba *

  Meno *

  Telefónne číslo *

  Email

  Miesto *

  Ukončenie stavebných prác na dome či úpravy pozemku alebo záhrady majú zväčša jedného spoločného menovateľa. Je ním prebytočná zemina, ktorej sa potrebujeme zbaviť a ktorú je potrebné odviezť.

  Odvoz výkopovej zeminy po stavebných prácach je neraz poriadne komplikovaný. Obzvlášť v prípade, ak takéhoto odpadu je veľa a možnosti na jeho rýchle odstránenie (príp. uskladnenie) absentujú. Z tohto dôvodu je lepšie myslieť na odvoz zeminy a odpadu takéhoto rázu ešte pred samotnou výstavbou.

  Prebytočná zemina vzniknutá pri výstavbe, je legislatívne považovaná za stavebný odpad a vzhľadom na tento fakt je tiež nevyhnutné narábať s ňou v súlade so zákonom. Teda odovzdať ju príslušnému zariadeniu, ktoré má na zhodnotenie a zneškodnenie stavebného odpadu oprávnenie. Pri výbere firmy na odvoz zeminy je potrebné dbať hlavne na serióznosť a spoľahlivosť vybratej spoločnosti. Kontaktujte našich dispečerov a dovoľte aby sme Vám s týmto problémom pomohli.Okrem iného je pre nás bežnou samozrejmosťou, vystavenie dokladu o likvidácii stavebného odpadu (výkopovej zeminy), ktorý slúži ako oficiálne potvrdenie tohto úkonu.

  „Ekoslužby, odvoz zeminy rýchlo a spoľahlivo“

  Odvoz zeminy zabezpečujeme podľa potreby dvoma typmi kontajnerov v objemoch:

  • 5 m3
  • 7,5 m3

  Súčasťou základnej ceny za odvoz zeminy je tiež prenájom kontajnera na 5 dní, čo Vám umožní jeho pohodlné zaplnenie podľa potrieb.

  Kontaktujte náš dispečing telefonicky alebo online a všetko ostatné už nechajte na nás…

  Odvoz zeminy zabezpečujeme v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Malacky
  • Senec
  • Pezinok
  • Trnava
  • Nitra
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Trenčín
  • Sereď
  • Galanta