Odvoz stavebného odpadu

Objednať

  Alebo my kontaktujeme Vás

  Služba *

  Meno *

  Telefónne číslo *

  Email

  Miesto *

  Ekologické myslenie a narábanie s odpadmi sa v posledných rokoch radí medzi témy často skloňované v spojitosti s ochranou životného prostredia. Zatiaľ čo odvoz komunálneho odpadu zväčša zabezpečuje obec, v prípade stavebného materiálu je situácia o niečo zložitejšia.

  Zdravý životný štýl a ochrana zdravia či životného prostredia sú v 21.storočí bežnou praxou a súčasťou života dnešného človeka. „Eko“ nálepka je považovaná za akýsi znak kvality a tú či onú značku ukazuje v očiach verejnosti v lepšom svetle. Rovnako to platí i v prípade služieb, nakladanie s odpadmi nevynímajúc.

  Zjednodušene povedané, odpad je niečo, čo nechceme, či nepotrebujeme a naopak, chceme sa toho zbaviť. Vzhľadom na fakt, že žijeme v čase kedy dennodenne spotrebúvame kvantá produktov, automaticky vzniká množstvo odpadu, ktorý je potrebné odstrániť – ako inak, spôsobom čo najšetrnejším k prírode. Narábanie s odpadmi by malo vždy prebiehať v súlade s legislatívou obce či štátu, ktorá presne definuje podmienky (v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch).

  Plánujete rekonštrukciu? Na odvoz odpadu myslite už teraz!

  Stavebný odpad zahŕňa materiály, ktoré vznikajú pri rôznych stavebných prácach počnúc rekonštrukciou, cez rôzne stavebné úpravy až po celkovú likvidáciu stavieb. Najčastejšie do tejto kategórie zahrňujeme tehly, obkladový materiál a keramiku, betón, škridly, zeminu a drevo. Vzhľadom na fakt, že ide o veľmi rôznorodý materiál, jeho odvoz môže značiť problém pre jednotlivca, ale aj firmy.

  „Ekoslužby – EKOlogický odvoz a likvidácia stavebného odpadu“

  POZN:V základnej cene (už od 120€) Vám kontajner prenajímeme na 5 dní. Môžete do neho naložiť materiály ako stavebnú suť, zeminu, železo, drevo, polystyrén, fóliu, či iný odpad zo stavby.

  Pozor! Do kontajnera nesmie ísť azbest alebo iný nebezpečný odpad!

  Objemy našich kontajnerov na stavebný odpad sú:

  • klasický (objem 5 m3 , 7,5 m3 a 10 m3)
  • otvárateľný (objem 7,5 m3)
  • veľkokapacitný (objem 27 m3)

  „Zbavíme Vás odpadu rýchlo a efektívne“

  Naše služby môžete využiť v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Malacky
  • Senec
  • Pezinok
  • Trnava
  • Nitra
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Trenčín
  • Sereď
  • Galanta