Potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu

Objednať

  Alebo my kontaktujeme Vás

  Služba *

  Meno *

  Telefónne číslo *

  Email

  Miesto *

  Ešte predtým, ako pri sťahovaní sa do nových priestorov dostaneme zelenú je nevyhnutné, aby stavba dostala „požehnanie“ aj od úradov v podobe kolaudačného rozhodnutia. Vedeli ste však, že od januára 2016 pribudla budúcemu užívateľovi stavby ešte jedna povinnosť?

  Kolaudácia je dôležitou súčasťou ukončenia procesu rekonštrukcie, stavby, prestavby, prístavby či nadstavby budov (v súlade s podmienkami zákona). Rozhodnutie vydané príslušným stavebným úradom je nevyhnutné najmä z hľadiska ochrany bezpečnosti a zdravia budúcich obyvateľov, či požiarnej ochrany a je tiež späté s ochranou životného prostredia.

  V súlade s platnou legislatívou je ku kolaudácii potrebné doložiť viaceré doklady týkajúce sa vody, kanalizácie, kúrenia a odpadov. Práve posledná spomenutá oblasť prešla začiatkom roka viacerými zmenami.

  V januári 2016 totiž vstúpil do platnosti zákon upravujúci povinnosti žiadateľa a zoznam potrebných dokumentov sa tak rozšíril o potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu (alebo tzv. vážny lístok). Ide o doklad obsahujúci informácie o tom, kde ste zlikvidovali drobný, ako aj rozmerný stavebný odpad.

  Legislatívne zmeny tak so sebou priniesli ďalšie administratívne úkony na ceste ku kolaudácii nehnuteľnosti. Na Slovensku žiaľ nie je pravidlom, aby po likvidácii stavebného odpadu sa toto potvrdenie k zákazníkovi aj skutočne dostalo. A tak nastáva dlhý kolotoč rôznych vybavovačiek.

  Pre našich klientov je vznik takejto situácie nereálny. Pretože pre nás, ako prevádzkovateľov vlastnej skládky, je vydanie potvrdenia v podobe vážneho lístka bez zdĺhavých procesov úplnou samozrejmosťou. Proces odvozu a likvidácie stavebného odpadu zastrešujeme na kompletnej báze, od pristavenia kontajnera, až po dodanie všetkých potrebných potvrdení a dokumentov.

  Obráťte sa na nás telefonicky alebo online a všetko ostatné už nechajte na nás…

  Sme Vám plne k dispozícii v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Malacky
  • Senec
  • Pezinok
  • Trnava
  • Nitra
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Trenčín
  • Sereď
  • Galanta