Búranie domu

Objednať

Alebo my kontaktujeme Vás

Služba *

Meno *

Telefónne číslo *

Email

Miesto *

Búranie domu

Plánujete postaviť namiesto starej nehnuteľnosti novú? V tom prípade sa bez búrania nezaobídete.

Búranie stavby je zložitý proces

Aby boli demolácie a búracie práce prevedené čo najefektívnejšie a zároveň najbezpečnejšie, je potrebné zabezpečiť nielen kvalifikovaných ľudí, ale aj potrebné stavebné stroje a mechanizmy. Rozlišujeme komplexné demolačné práce, kedy je potrebné odstrániť celú budovu, a čiastočné búracie práce, ktoré predchádzajú rekonštrukcii. Pri čiastočných búracích prácach v interiéroch je dôležité postupovať s ohľadom na statické vlastnosti budovy. Tento typ prác si vyžaduje fyzickú zdatnosť a manuálnu zručnosť. Búrať je možné tiež vo výškach, napr. pri likvidácii komínov. Na druhú stranu pri búraní v panelových domoch využívame metódu rezania betónu. Ešte pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť budovu od plynu, vody a elektriny alebo vykonať primerané bezpečnostné opatrenia.

Ďalšie povinnosti pri búraní

Zbúraním domu sa naša práca ani zďaleka nekončí. Nasleduje odvoz vzniknutého stavebného odpadu, pri ktorom využívame veľkokapacitné kontajnery. O tomto úkone Vám vydáme tzv. potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, ktoré budete od Vás vyžadovať stavebný úrad.
Následne po zlikvidovaní stavebného odpadu je potrebné povrch po demolácii upraviť, aby mohla začať rekonštrukcia alebo výstavba novej budovy.

S odpadom musíte naložiť podľa zákona

Búracie a demolačné práce upravuje najmä novela Zákona č. 90 z roku 2017 ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/201,5 tj. zákon o odpadoch a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. Tieto právne predpisy zabezpečujú, aby sa pri demolačných prácach dodržala bezpečnosť, ekológia a ochrana životného prostredia. Na to, aby ste vôbec s búraním domu mohli začať, potrebujete súhlas stavebného úradu a povolenie na odstránenie stavby. V žiadosti musíte uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody jej odstránenia a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác. V prípade čiastočných búracích prác musíte priložiť aj statický posudok od znalca.

Ak chcete zbúrať dom alebo nevyužívané stavby, nechajte si poradiť od odborníkov. Obráťte sa na nás telefonicky a dohodnite si nezáväznú obhliadku.

Búracie a demolačné práce Vám radi zabezpečíme v týchto mestách a ich okolí:

 • Bratislava
 • Malacky
 • Senec
 • Pezinok
 • Trnava
 • Nitra
 • Hlohovec
 • Piešťany
 • Trenčín
 • Sereď
 • Galanta

Búranie domu