Búranie domu

Objednať

  Alebo my kontaktujeme Vás

  Služba *

  Meno *

  Telefónne číslo *

  Email

  Miesto *

  Búranie domu

  Plánujete postaviť namiesto starej nehnuteľnosti novú? V tom prípade sa bez búrania nezaobídete.

  Búranie stavby je zložitý proces

  Aby boli demolácie a búracie práce prevedené čo najefektívnejšie a zároveň najbezpečnejšie, je potrebné zabezpečiť nielen kvalifikovaných ľudí, ale aj potrebné stavebné stroje a mechanizmy. Rozlišujeme komplexné demolačné práce, kedy je potrebné odstrániť celú budovu, a čiastočné búracie práce, ktoré predchádzajú rekonštrukcii. Pri čiastočných búracích prácach v interiéroch je dôležité postupovať s ohľadom na statické vlastnosti budovy. Tento typ prác si vyžaduje fyzickú zdatnosť a manuálnu zručnosť. Búrať je možné tiež vo výškach, napr. pri likvidácii komínov. Na druhú stranu pri búraní v panelových domoch využívame metódu rezania betónu. Ešte pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť budovu od plynu, vody a elektriny alebo vykonať primerané bezpečnostné opatrenia.

  Ďalšie povinnosti pri búraní

  Zbúraním domu sa naša práca ani zďaleka nekončí. Nasleduje odvoz vzniknutého stavebného odpadu, pri ktorom využívame veľkokapacitné kontajnery. O tomto úkone Vám vydáme tzv. potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, ktoré budete od Vás vyžadovať stavebný úrad.
  Následne po zlikvidovaní stavebného odpadu je potrebné povrch po demolácii upraviť, aby mohla začať rekonštrukcia alebo výstavba novej budovy.

  S odpadom musíte naložiť podľa zákona

  Búracie a demolačné práce upravuje najmä novela Zákona č. 90 z roku 2017 ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/201,5 tj. zákon o odpadoch a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. Tieto právne predpisy zabezpečujú, aby sa pri demolačných prácach dodržala bezpečnosť, ekológia a ochrana životného prostredia. Na to, aby ste vôbec s búraním domu mohli začať, potrebujete súhlas stavebného úradu a povolenie na odstránenie stavby. V žiadosti musíte uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody jej odstránenia a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác. V prípade čiastočných búracích prác musíte priložiť aj statický posudok od znalca.

  Ak chcete zbúrať dom alebo nevyužívané stavby, nechajte si poradiť od odborníkov. Obráťte sa na nás telefonicky a dohodnite si nezáväznú obhliadku.

  Búracie a demolačné práce Vám radi zabezpečíme v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Malacky
  • Senec
  • Pezinok
  • Trnava
  • Nitra
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Trenčín
  • Sereď
  • Galanta

  Búranie domu