Veľkokapacitný kontajner

Objednať

  Alebo my kontaktujeme Vás

  Služba *

  Meno *

  Telefónne číslo *

  Email

  Miesto *

  Veľkokapacitné kontajnery, známe aj ako veľkoobjemové, majú široké využitie v stavebnom priemysle a ďalších odvetviach, kde sa vyprodukuje veľké množstvo odpadu. Pri búracích prácach, prácach súvisiacich so zásypovým materiálom tzv. recyklátom, pri odvoze a dovoze zeminy či materiálu alebo pri zbere zmiešaného odpadu sú veľkokapacitné kontajnery nezastupiteľné.

  Výhody

  Výhodami veľkokapacitných kontajnerov sú najmä ich pevná konštrukcia, veľká kapacita a ľahký prístup. Sú bezpečné, nepriepustné a odolné voči chemickým látkam. Dajú sa použiť prakticky na akýkoľvek tuhý alebo polotuhý odpad, nadrozmerný aj ostrý.

  Použitie

  Okrem stavebných alebo priemyselných firiem kontajnery s obľubou využívajú aj mestá a obce. Sú veľmi praktické pri nárazovom sezónnom upratovaní, ktoré sa koná najmä na jar a na jeseň. Využiť ich môžu aj súkromné osoby pri rekonštrukciách alebo stavbách rodinných domov. Kontajnery môžu slúžiť aj na separovaný zber rôzneho odpadu v zberných dvoroch alebo prevádzkach zberných surovín.

  Naša ponuka

  Za veľkoobjemové kontajnery sa považujú kontajnery s objemom 5 m3 a viac. Naša spoločnosť ponúka prenájom kontajnerov rozličných objemov, aby sme čo najviac vyhoveli požiadavkám našich klientov.

  Veľkokapacitné kontajnery vhodné na prevoz zmiešaného a stavebného odpadu:

  Kontajner 5 m3 – kôli jeho relatívne vysokej užitočnej nosnosti ( 8 ton ) je určený najmä na stavebný odpad. Jedná sa o klasický pevný kontajner bez otváracieho čela.

  Kontajner 7,5 m3 klasický – kontajner s týmto objemom patrí medzi najžiadanejšie a je využívaný najčastejšie. Odpad sa do neho vhadzuje z vrchu, pretože je po celom svojom obvode uzavretý. Je vhodný do terénov s prevýšením, kde môžeme o jeho okraj oprieť napr. nejakú dosku a po nej zviesť odpad na fúriku až dnu. Ďalším častým využitím kontajnera je vhadzovanie odpadu z vyvýšených miest, akými sú napr. vyššie poschodia budov. Kontajner je vhodný na zmiešaný ako aj stavebný odpad. Pri objem 7,5m3 je jeho užitočná nosnosť 10 ton.

  Kontajner 7,5 m3 s otváracím zadným čelom – tento typ veľkokapacitného kontajnera je vizuálne rovnaký ako predchádzajúci. Jeho jediným rozdielom je možnosť sklopenia zadného čela, ktorým sa vytvorí „vjazd“ do kontajnera. Táto takmer nepodstatná drobnosť predstavuje výhodu pri využití na rovnom teréne, pretože umožňuje pohodlný prístup do vnútra kontajnera napr. s fúrikom, čo môže predstavovať nezanedbateľnú úsporu času – teda aj peňazí, keď ľudí často platíte od odpracovaných hodín. Aj tento kontajner je vhodný na zmiešaný a stavebný odpad. Jeho objem a užitočná nosnosť sú tiež rovnaké, teda 7,5 m3 a 10 ton.

  Kontajner 7,5 m3 s uzatváracím deklom – platí všetko to isté čo tiež pre klasický 7,5 m3 kontajner. Tento má avšak jednu pridanú hodnotu. Ňou je možnosť kontajner zabezpečiť tak, aby bolo znemožnené cudzím osobám vnášať ich odpad napr. v nočných hodinách. Tento typ je veľmi žiadaný klientmi, ktorí z rôznych dôvodov sú nútení kontajner umiestniť mimo svoj oplotený areál, čím sa zvyšuje riziko, že im ho v noci naplní nejaký „šikovný“ sused.

  Kontajner 10 m3 – je určený najmä na zmiešaný a objemný odpad. Nie je možnosť použiť ho ako kontajner na stavebnú suť nakoľko kôli jeho veľkému objemu by sa prekročila užitočná nosnosť.

  Kontajner 30 m3 – jeho užitočná nosnosť je 17 ton. Tento kontajner je určený najmä na veľkoobjemový a zmiešaný odpad z dôvodu jeho veľkej objemovej kapacity.

  V prípade potreby krátkodobého, ako aj dlhodobého prenájmu veľkokapacitného kontajnera vrátane odvozu a likvidácie vzniknutého odpadu, použite prosím náš objednávkový formulár, prípadne sa na nás obráťte telefonicky.

  Prenájom veľkokapacitných kontajnerov zabezpečujeme v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Malacky
  • Senec
  • Pezinok
  • Trnava
  • Nitra
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Trenčín
  • Sereď
  • Galanta