Likvidácia nelegálnych skládok

Objednať

  Alebo my kontaktujeme Vás

  Služba *

  Meno *

  Telefónne číslo *

  Email

  Miesto *

  Čierna skládka

  Nelegálne skládky, tiež nazývané „čierne skládky“ sú častým problémom miest a obcí. Ide o nepríjemný problém, ktorý treba čo najskôr odstrániť a to hneď z viacerých dôvodov.

  Ekologické riziká

  V rámci ekológie nie je Slovensko tak ďaleko, aby dokázalo predchádzať nelegálnym skládkam. Vznikajú na ľahko prístupných, ale zároveň skrytých miestach, na ktoré nezodpovední obyvatelia vynášajú domový aj stavebný odpad. Takéto neriadené skládky majú nielenže nepriaznivý vplyv na krajinu a obťažujú okolie zápachom, ale predstavujú aj zdravotné riziko. Môžu viesť k nebezpečnému znečisteniu vody a pôdy. Odpady z domácností zároveň priťahujú divé zvieratá, ktoré môžu byť nositeľmi rôznych ochorení. Preto treba čierne skládky zlikvidovať čo najskôr.

  Likvidácia nelegálnych skládok

  Pri odstránení odpadu sú veľmi užitočné veľkokapacitné kontajnery. Autá s veľkokapacitnými kontajnermi majú výbornú dostupnosť do všetkých terénov a zúžených priestorov. Vďaka svojej dobrej obratnosti umožňujú naloženie a odvoz odpadu zo skládky aj v náročnejších podmienkach. Prenájom kontajnerov je v mestách a obciach čoraz viac žiaduci. Kontajnery sú pevné a nepriepustné, vďaka čomu umožňujú bezpečný odvoz odpadu.

  Dotácie a environmentálne programy

  Za odstránenie skládky je zodpovedný ten, kto ju vytvoril. Dopátrať sa k zodpovednej osobe je však často problematické. Vtedy prechádza zodpovednosť na majiteľa pozemku, ktorým je vo väčšine prípadov mesto alebo obec. Tie často hospodária s obmedzeným rozpočtom a likvidácia skládky sa kvôli nedostatku financií mnohokrát zasekne na bode mrazu. Vyriešiť situáciu sa dá pomocou rôznych dotácií a environmentálnych programov. V súčasnosti je možné získať prostriedky na likvidáciu napr. z Environmentálneho fondu z rezortu Ministerstva životného prostredia.

  Ak zvažujete prenájom kontajnerov pri odvoze a likvidácii nelegálnej skládky vrátane jej naloženia alebo máte iné požiadavky, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo vyplnením formulára s objednávkou veľkokapacitného kontajnera.

  Ohľadom likvidácie nelegálnych skládok sa na nás môžete obrátiť v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Malacky
  • Senec
  • Pezinok
  • Trnava
  • Nitra
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Trenčín
  • Sereď
  • Galanta

  Likvidácia nelegálnych skládok