Prenájom kontajnerov

Objednať

  Alebo my kontaktujeme Vás

  Služba *

  Meno *

  Telefónne číslo *

  Email

  Miesto *

  Plánujete v blízkej dobe prestavbu bytu, domu či pozemku? Čaká vás rekonštrukcia či komplexná prestavba haly alebo inej stavby? So všetkými spomenutými úkonmi sa spája jedna otázka – čo so vzniknutým odpadom? Ako a kam ho uskladniť?

  Uskladnenie, ale aj odvoz a likvidácia odpadu sú záležitosťou, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť. Jednotlivci a firmy, ako aj obce a mestá musia dbať na správne nakladanie s odpadmi. Či už ide o odpad stavebný, zmiešaný alebo biologický, treba vždy odstrániť v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na ochranu životného prostredia.

  Poskytujeme Vám omnoho viac, ako len ekologické služby pri nakladaní s odpadmi. Problematikou sa zaoberáme komplexne. Od pristavenia kontajnera podľa Vašich požiadaviek a potrieb, cez odvoz odpadu, jeho roztriedenie, následnú recykláciu alebo likvidáciu, až po vydanie oficiálneho potvrdenia o likvidácii odpadu (tzv. vážny lístok). Pri dlhodobej spolupráci a vzájomnom overení serióznosti vieme partnerom poskytnúť viaceré výhody – materiálne, finančné, ako aj odborné.

  POZN: Už v základnej cene za pristavenie kontajnera, je zahrnutý prenájom na 5 pracovných dní, vrátane odvozu a likvidácii odpadu. Dávame tiež možnosť prenajať si kontajner na viac dní, prípadne dlhodobo.

  „Flexibilita je našou devízou, spokojnosť našich klientov odmenou“

  Ako si vybrať správny kontajner?

  Kontajnery možno rozdeliť na základe objemu, od najmenšieho s objemom 5 m3 až po veľkokapacitný s objemom 38 m3. Samotný objem však nepredstavuje nosnosť kontajnera. Pre predstavu – najpoužívanejší 7,5 kubíkový kontajner má užitočnú nosnosť 8 ton. Pričom 5 kubíkový kontajner má tiež užitočnú nosnosť 8 ton. Rozdielne objemy kontajnerov predstavujú, pre aký typ odpadu sú určené. Napríklad na čistú stavebnú suť, sú určené práve kontajnery s objemom 5 m3.

  V našej ponuke kontajnerov nájdete objemy:

  • klasický kontajner (objemy 5 m3, 7,5 m3, 10 m3)
  • otvárateľný kontajner (objem 7,5 m3)
  • veľkokapacitný kontajner (objem 27 m3, 38 m3)

  Kontaktujte nás telefonicky, prípadne online a naši skúsení dispečeri Vám ochotne pomôžu s výberom vhodného objemu a typu kontajnera presne pre Vaše potreby.

  Aký je rozdiel medzi kontajnermi – klasickým, otvárateľným a so zaklápacim vekom?

  Klasický kontajner je charakteristický tým, že sa do neho odpad vhadzuje výhradne zvrchu. Preto je vhodnejší napríklad na vypratávanie starého nábytku a iných celistvých druhov odpadov. Pre nakladanie stavebného odpadu môže byť vhodný, pokiaľ je odpad navážaný napr. stavebnými mechanizmami alebo je do neho stavebný odpad vhadzovaný z vyvýšeného miesta.

  Naproti tomu pre lepšiu manipuláciu najmä so stavebným odpadom vznikajúcim pri búracích prácach, prípadne sypkými odpadmi a takými, ktoré sa zvyknú drobiť, je vhodnejšie použiť otvárateľný kontajner so zadným sklopným čelom. Sklopné čelo slúži na otvorenie „vjazdu“ do kontajnera a umožňuje skvelú možnosť navážať odpad do vnútra napr. fúrikom. Navyše, v prípade ručného nakladania odpadu podstatne uľahčuje prácu, čím sa skracuje čas, na ktorý je nutné najímať hodinovo platenú pracovnú silu.

  Posledným dostupným typom je kontajner so zaklápacím vekom. Tento kontajner má vrchný kryt, ktorý slúži na zatvorenie a uzamknutie kontajnera. Vďaka tomu predídete jeho nežiaducemu zaplneniu inými osobami, v prípade, že ho máte umiestnený napr. na ulici mimo svoj pozemok.

  POZN: Do pristaveného kontajnera môžete vhadzovať stavebnú suť, zeminu, železo, drevo, polystyrén, fóliu ako aj iný odpad zo stavby. Naše kontajnery sú tiež vhodné pre odpad z vypratania bytu alebo domu, trávu, lístie, konáre a biologicky rozložiteľný odpad. Do kontajnera nesmie ísť azbest alebo iný nebezpečný odpad.

  Prenájom kontajnerov zabezpečujeme v týchto mestách a ich okolí:

  • Bratislava
  • Malacky
  • Senec
  • Pezinok
  • Trnava
  • Nitra
  • Hlohovec
  • Piešťany
  • Trenčín
  • Sereď
  • Galanta